Βύσμα Τροφοδοσίας Laptop DC Power Jack

Mε την χρήση του laptop μας είναι γεγονός ότι το εσωτερικό βύσμα τροφοδοσίας ή DC power Jack ταλαιπωρείται. Με τον καιρό το εσωτερικό βύσμα τροφοδοσίας φθείρεται όλο και περισσότερο με αποτέλεσμα να μην κάνει καλή επαφή και να χρειάζεται να κουνάμε το βύσμα του φορτιστή για να δουλέψει το laptop ή για να φορτίσει η μπαταρία η ακόμη για να μην σβήνει ο υπολογιστής. Τις περισσότερες φορές υπάρχει πρόβλημα στο εσωτερικό βύσμα τροφοδοσίας πρέπει να γίνει αλλαγή του εξαρτήματος.

Τα συμπτώματα που παρουσιάζονται συνήθως είναι τα εξής:

Δεν ανάβει καθόλου το laptop.
Το laptop σβήνει εάν κουνηθεί ο φορτιστής ή πρέπει να βρούμε συγκεκριμένη θέση στον φορτιστή για να κάνει επαφή και να ανάψει το laptop.
Το ενδεικτικό LED του ρεύματος είτε στο ίδιο το βύσμα, είτε στο laptop, δεν ανάβει ή τρεμοπαίζει.
Στις περισσότερες περιπτώσεις χρειάζεται να λυθεί όλα το laptop για να αντικατασταθεί το εσωτερικό του βύσμα τροφοδοσίας.

Υπάρχουν 3 είδη βύσματος τροφοδοσίας που χρησιμοποιούνται στα laptop.

Βύσμα με καλώδιο που συνδέεται στην μητρική πλακέτα
Βύσμα κολλητό στην πλακέτα
Βύσμα κολλητό σε ξεχωριστή πλακέτα και καλώδιο.

Το σωστό είναι να μην κουνάτε τον φορτιστή μέχρι να βρείτε το σωστό σημείο και να ανάψει το laptop. Ο κίνδυνος να δημιουργήσετε μεγαλύτερη βλάβη στο μηχάνημα είναι πιθανός . Αποφύγετε την τοποθέτηση του laptop στην τσάντα μεταφοράς με τον φορτιστή συνδεδεμένο.

Στην περίπτωση που θέλετε να αγοράσετε έναν φορτιστή laptop τα χαρακτηριστικά που πρέπει να προσέξετε είναι τα εξής :

Τα Volt του φορτιστή πρέπει να είναι ίδια με τα Volt του laptop.
Τα Watt του φορτιστή πρέπει να είναι τουλάχιστον τα ίδια με τα Watt του laptop. Αν ο φορτιστής δίνει περισσότερα Watt, αυτό βοηθάει, δε βλάπτει.
Το βύσμα του φορητού πρέπει να είναι ίδιο με αυτό του laptop σας.