Προστατεψτε την μπαταρια Laptop με απλες τεχνικες

Η εσφαλμένη χρήση της μπαταρίας σας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση θερμοκρασίας, φωτιάς ή να οδηγήσει σε ατυχήματα.

Τρόποι χρήσης της μπαταρίας & γενικές πληροφορίες
Διαβάστε τις οδηγίες πριν την χρήση :

1.Πριν την πρώτη χρήση, φορτίστε στον υπολογιστή σας την μπαταρία πλήρως στο 100%. Κατόπιν, εκφορτίστε την έως το 15% και φορτίστε την ξανά .

2.Φορτίζετε την μπαταρίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 10οC και 30οC. Η ιδανική θερμοκρασία λειτουργιάς είναι μεταξύ 0οC και 40οC .

3.Η καινούργια σας μπαταρία είναι τεχνολογίας Lithium – Ion και άρα δεν έχει το φαινόμενο μνήμης. Το να την εκφορτίζεται πλήρως, μπορεί να της δημιουργήσει πρόβλημα, διότι την φέρνει στα όρια της αντοχής της.
Αντί αυτού η σωστή χρήση επιβάλλει να κάνετε περιοδικές εκφορτίσεις έως το 20%-30% και συχνές φορτίσεις.

4.Η μπαταρία δεν πρέπει να μένει μόνιμα στην τροφοδοσία, αλλά να χρησιμοποιείτε όσο πιο συχνά γίνετε

5.Η μπαταρία μπορεί να αφαιρείται από τον υπολογιστή σας υπό προϋποθέσεις:
• αρχικά πρέπει να είναι πλήρως 100% φορτισμένη
• η αφαίρεση μπορεί να γίνει μόνο στην περίπτωση που το CPU και ο σκληρός δίσκος ανεβάζει θερμοκρασία πάνω από τους 60οC (παιχνίδια, γραφικές, αρχιτεκτονικές επεξεργασίες, κ.α.)
• η υψηλή θερμοκρασία είναι ο ποιο σοβαρός λόγος μείωση της ζωής της μπαταρίας

6.Αν αποφασίσετε να μην χρησιμοποιήσετε την μπαταρία σας για χρονικό διάστημα περίπου 3 μηνών, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί κατ’ ελάχιστον στο 40% και να αποθηκευτεί σε όσο το δυνατόν πιο φρέσκο και ξερό περιβάλλον

7.Η θερμοκρασία είναι ο χειρότερος εχθρός της μπαταρίας, γι’αυτό να μην αφήνετε τον υπολογιστή σας την καλοκαιρινή περίοδο στο αυτοκίνητο σας .