Σκληρός Δίσκος (HDD) Στα Laptop

Ό σκληρός δίσκος (HDD) είναι ένα ευπαθές εξάρτημα στα laptop .Δεν είναι καθόλου απίθανη η βλάβη σκληρού δίσκου στο Laptop . Η αντικατάσταση ενός σκληρού δίσκου στα laptop κάποιες φορές είναι αρκετά εύκολη υπόθεση, σε κάθε περίπτωση όμως ποίο σημαντικό είναι να παίρνετε τακτικά Backup των αρχείων σας, πάντα από τον σκληρό σας δίσκο για να μην χρειαστεί εκτός από την αντικατάσταση του σκληρού δίσκου να κάνετε και ανάκτηση δεδομένων. Οι σκληροί δίσκοι χωρίζονται στους κλασικούς μηχανικούς μαγνητικούς που έχουν οι περισσότεροι φορητοί υπολογιστές αυτή την στιγμή και στους SSD (SolidStateDrive). Οι μηχανικοί σκληροί δίσκοι είναι πολύ ευαίσθητοι στις απότομες κινήσεις λόγο της πάρα πολύ μικρής απόστασης μεταξύ της κεφαλής τους και της μαγνητικής επιφάνειας του σκληρού δίσκου. Εάν η κεφαλή ακουμπήσει την μαγνητική επιφάνεια τις περισσότερες φορές ο σκληρός δίσκος καταστρέφεται.

Οι συμβατικοί σκληροί δίσκοι

Οι συμβατικοί σκληροί δίσκοι είναι πολύ πιο φτηνοί από τους SSD και κυκλοφορούν σε μεγαλύτερες χωρητικότητες. Οι συμβατικοί μηχανικοί σκληροί δίσκοι χωρίζονται σε 2 κατηγορίες: τους παλαιότερους IDE δίσκους και τους μεταγενέστερους SATA. Οι IDE έχουν σταματήσει να παράγονται σχεδόν από όλους τους κατασκευαστές και οι μέγιστη χωρητικότητα ήταν 320GB. Οι SATA τώρα χωρίζονται σε SATAI, II, και SATAIII με τους SATAIII να είναι οι πιο σύγχρονοι με την μεγαλύτερη ταχύτητα read και write. Επίσης υπάρχουν SATA σκληροί δίσκοι στις 5400rpm (στροφές ανά λεπτό) και στις 7200rmp με τους δευτέρους να είναι γρηγορότεροι.

Οι σκληροί δίσκοι τεχνολογίας SSD

Οι SSD είναι σχετικά νέα τεχνολογία και στην πραγματικότητα είναι μία μορφή μνήμης που χρησιμοποιείται για μόνιμη αποθήκευση και δεν έχουν μηχανικά μέρη όπως οι συμβατικοί σκληροί δίσκοι. Δεν είναι ευαίσθητοι στις μετακινήσεις και υπερτερούν πολύ σε ταχύτητα σε σχέση με τους συμβατικοί σκληρούς δίσκους.
Μην κρατάτε τα ευαίσθητα δεδομένα σας μόνο στον σκληρό δίσκο του laptop σας. Έχετε πάντα τουλάχιστον ένα αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων σας.