Τι ειναι ο driver

Με απλά λόγια, ο driver (που στα ελληνικά θα τον συναντήσετε σαν “οδηγός διαχείρισης συσκευών”) είναι ένα πρόγραμμα που καθοδηγεί τα Windows στο πώς να χρησιμοποιήσουν μία συγκεκριμένη συσκευή στον υπολογιστή.

Χωρίς drivers, τα Windows δεν μπορούν να “δουν” καθόλου μια συσκευή – πρακτικά, είναι σαν να μην υπάρχει στο σύστημα. Επίσης, όπως και σε κάθε άλλο πρόγραμμα, οι drivers υπάρχει περίπτωση να έχουν σφάλματα στον προγραμματισμό τους, τα οποία να οδηγούν σε ασυμβατότητες, κολλήματα, μπλε οθόνες και λοιπά προβλήματα. Γι’ αυτό οι κατασκευάστριες εταιρείες των συσκευών εκδίδουν ανά μερικούς μήνες ανανεωμένες εκδόσεις για τους αντίστοιχους drivers.