Το Laptop Δεν Ανάβει Καθόλου. Τι Φταίει;

Στο laptop η μαύρη οθόνη είναι μία από χειρότερες καταστάσεις βλάβης. Συμβαίνει ξαφνικά εκεί που την προηγούμενη ώρα το μηχάνημα μας δούλευε, ίσως όχι αναίτια. Διάφορες βλάβες υπάρχουν που μπορεί να κάνουν ένα laptop να μην ανάψει.

1.Το laptop δεν ανάβει καθόλου και δεν ανάβουν τα ενδεικτικά LED.

Η βλάβη βρίσκεται στο κύκλωμα τροφοδοσίας. Στην καλύτερη εκδοχή το εσωτερικό βύσμα τροφοδοσίας έχει χαλάσει ή έχει ξεκολλήσει . Εάν το εσωτερικό βύσμα τροφοδοσίας είναι εντάξει τότε το πρόβλημα είναι πιο βαθιά στο κύκλωμα τροφοδοσίας. Σε περιπτώσεις μεγάλου βραχυκυκλώματος μπορεί να δούμε το ενδεικτικό λαμπάκι του φορτιστή να σβήνει όταν βάλουμε το ρεύμα στο laptop. Στο κύκλωμα τροφοδοσίας το ποιο σημαντικό εξάρτημα είναι ο controller της τροφοδοσίας. Ό controller ελέγχει και κατανέμει τις διάφορες τάσεις που χρειάζεται το laptop μας για τα υποσυστήματα του.

2.Ανάβουν τα ενδεικτικά LED ρεύματος αλλά όταν ανάψουμε το laptop η οθόνη παραμένει μαύρη χωρίς καθόλου φωτισμό ή φωτίζεται αμυδρά.

Αρκετές φορές ανάλογος με τον τύπο του μηχανήματος αυτές τις ενδείξεις τις έχουμε και όταν είναι χαλασμένη μία μνήμη RAM στο laptop μας. Όταν έχουμε βάλει 2 μνήμες που δεν συγχρονίζονται σωστά ή έχουμε βραχυκυκλωμένο slot μνήμης. Σε μερικά μοντέλα μπορεί να ανάβουν και οι λάμπες της οθόνης ή και να κάνουν κάποιο χαρακτηριστικό ήχο. Σε κάθε περίπτωση εάν έχουμε χαλασμένη μνήμη το laptop.
Εάν δεν έχει πρόβλημα η μνήμη τότε η πιθανότερη βλάβη είναι στην κάρτα γραφικών,. Εκτός από μαύρη οθόνη μπορεί να έχουμε λευκή οθόνη ή από μαύρη η οθόνη να ασπρίζει. Αρκετά σπανιότερα μπορεί να είναι χαλασμένος ο επεξεργαστής (CPU) του laptop και να έχουμε τα ίδια συμπτώματα όπως όταν είναι χαλασμένη η μνήμη RAM.

3.Εκτός από τα ενδεικτικά του ρεύματος και της μπαταρίας ανάβει και το ενδεικτικό του σκληρού δίσκου.

Εάν εκτός από τα LED του ρεύματος και της μπαταρίας ανάβει και του σκληρού δίσκου και τρεμοπαίζει όπως όταν φορτώνει το λειτουργικό, τότε υπάρχουν 3 πιθανές βλάβες.

1.Έχουμε πρόβλημα στην οθόνη μας ή στην καλώδιο-ταινία που συνδέει την οθόνη με την μητρική πλακέτα.

2.Υπάρχει πρόβλημα στο LEDdrive της κάρτας γραφικών. Εάν συνδέσουμε εξωτερική οθόνη το πιθανότερο είναι ότι θα δούμε κανονικά εικόνα.

3.Υπάρχει πρόβλημα στην κάρτα γραφικών VGA και χρειάζεται αντικατάσταση

Πριν αποφανθείτε ότι έχει πρόβλημα το laptop στο κύκλωμα τροφοδοσίας καλό είναι να είσαστε σίγουροι ότι το τροφοδοτικό του laptop δουλεύει σωστά.